Hannvalpen til venstre.
En av tispene over. 2 dager gamle.