INT UCH NSUCH NJ(B)CH SE J(LE)CH NORDV-10 GOKSTADHAUGEN'S JANUS - innst.1. pr. 84 p i Sverige 27.8.12 GALLERI NY! Wait! Lotus jr. hos jentene 24.9.12

JANUS:12xBIS+7x2.BIS+95 p at a trial. 1 of 4 with 95p (B) 3 NEG (B) Norway 2011, 1 av 10 BESTE jaktpr. ALLE elghunder Norge 2011 B+L 1 av 5 BESTE hanner NEG
JANUS 2nd TOP winning Elkhound shows Norway 2011. NY VALP? CLICK minipics for Large PICS Res. 2012 via menyen: Flere bilder m/linker HER. - GVARV - VIDEO BIS - GALLERI NYTT!
JAKTPRØVER ENGERDAL 2012: Argo ferskspor, Eea 2. pr., Lotus jr. 3. pr., Minni 3. pr. 55p - Sverige: Innstilling: "JANUS" 1.pr. 84p, NJ(B)CH FRIDA Godkj. elgspor 41p
Båstad 5.8.12: ARGO EXCELLENT 1JKK CK 2. BH, Gokstadhaugen's LOTUS JR. EXCELLENT 2JKK CK 3. BH, Gokstadhaugen's Minni VERY GOOD, NORDJV-10 Gokstadhaugen's JULA EXC 1BKK CK CERT 3. BT, Gokstadhaugen's EEA EXCELLENT 2BKK CK res. CERT, Gokstadhaugen's SAGA HP valp 6-12 mndr. Gokstadhaugen's MIKKIE VERY GOOD, CALLUNA kullsøster til Argo VERY GOOD, Gokstadhaugen's Brumlebass GOOD. Se flere res. fra 2012 via menyen: Res. G+ Galleries. ELVERUM OG GYLDENSPISSEN Gallerier!

Janus & Irene

Rosetter Båstad 5.8.12
JANUS BIS Gyldenspissen 2011

Elverum
JANUS BIS 3. året på rad på Holt 26.8.12 og BIR BIS 2 Gvarv 1.9.12
Gyldenspissen
Gokstadhaugen's CHANA
BIR Valp NKK
 Tromsø 2.9.12 eier:
Torgeir Nordhus, Bardu
Hun er etter NSJ(L)CH
BIRK & Gokstadhaugen's EEA
Foto: Heidi Nordhus
Elgfall for broren STORM
8 mndr. gml. e. Ola Aaseng
Gokstadhaugen's LYNG HD:A
Gokstadhaugen's FEA HD:A
NJ(B)CH Gokstadhaugen's FRIDA gikk ny prøve i Hasselmarken, Sverige 20.9, men kom ikke for elg.
EDDA forsatt savnet