Gokstadhaugen's Bibbilinn etter
NSJ(B)CH Gokstadhaugen's Lystige Barlinn
og NUCH Skinnemoens Feiom
Eiere: Hans og Anette i Ucklum, Sverige, 14 uker på bildet. Foto: Hans Jansson

Gokstadhaugen's Bibbilinn etter
NSJ(B)CH Gokstadhaugen's Lystige Barlinn
og NUCH Skinnemoens Feiom
Eiere: Hans og Anette i Ucklum, Sverige, 14 uker på bildet. Foto: Hans Jansson
Gokstadhaugen's Bibbilinn etter
NSJ(B)CH Gokstadhaugen's Lystige Barlinn
og NUCH Skinnemoens Feiom
Eiere: Hans og Anette i Ucklum, Sverige, 14 uker på bildet. Foto: Hans Jansson

Gokstadhaugen's Bibbilinn
BIM VALP VÅRGÅRDA 2010