Vestoppland elghundklubbs utstilling ble avviklet på Felleskjøpet, Lena 9. mars 2008

Det var påmeldt 83 hunder, derav 25 Jämthunder, 57 Norsk elghund grå, og 1 Norsk elghund sort.
Nils Erik Haagenrud dømte jämthunder, NEG tisper og svarthunden. John Smedbakken dømte NEG hanner.
Beste gråhund hann ble A.F Elgkrona’s Bamse. Eier: Arne Fossmo, Ringebu. Beste Jämthund ble Raska Eier: Omar Trøen, Øvre Rendal
Svarthunden Kaisa med eier Kjell Enger, Skammestein fikk og CK Beste hund totalt ble gråhund tispen Smalmyras T-R Sari med eiere Sverre Og Yvonne Lileng, Plassen. Vestoppland elghundklubb vil rette en stor takk til Felleskjøpet, Lena som stiller til disposisjon gratis lokaler og utstillingsplass. Vi takker også utstillere, dommere og egne medlemmer for innsatsen, slik at det ble en flott dag i det fine vårværet på Lena.
Henning Ringen Utstillingsleder

Jämthund Ring: 2 Dommer: Haagenrud, Nils-Erik
Juniorklasse – Hannhund
1JK 1JKK Tikko 08490/07, 18/02/07, Grå Solli, Finn Sigbjørn, Lensbygda, 2850 Lena
1JK 2JKK Ristjernet's Alto Sasso 13813/07, 29/05/07, Grå Skjærbekk, Kjetil, 2410 Hernes
1JK 3JKK Storm 08493/07, 18/02/07, Grå Nordseth, Per Gunnar, Svearovn 162, 2838 Snertingdal
2JKRuger 08488/07, 18/02/07, Grå Ringvold, Henry T, 2881 Aust-Torpa
2JK Jaktvollens Ante 12394/07, 6/5/07, Torgersen, Lars, 2630 Ringebu
3JK Botnebekken's Balder I I 17418/07, 28/04/07, Grå Engen, Arnfinn, Einerbk 5, 2827 Hunndalen
Unghund Klasse – Hannhund
1UK 1UKK Miko 24831/06, 04/09/06, Grå Bruket, Terje, Nordre Kongsveg 751, 2372 Brøttum
1UK 2 UKK Bjønnhjellen's Cæsar 12612/06, 17/03/06, Grå Solbjør, Hjalmar, Åslendevegen 855, 2825 Gjøvik
2UK Røgdenstrandas Noah 12626/06, 13/03/06, Grå Fredrikstad, Jørn, Pb 20, 2867 Hov
Åpen Klasse – Hannhund
0AK Bleikenlia's Moy 03723/06, 03/03/06, Grå Røste, Rune, Knausen, 2866 Enger
Brukshundklasse – Hannhund
1BK 1BKK Tøff 10823/06, 21/03/06, Grå Mathisen, Tor Arne, Vardalsvn 880, 2822 Bybrua)
1BK 2BKK Ellisol's Leo 10814/05, 22/02/05, Grå Strandbråten, Svein, 2936 Begnadalen
2BK Mikko 11819/04, 03/03/04, Grå Ellevold, Per Ola, Finstad, 2485 Rendalen
2BK Bleikenlia's Høvding 03725/06, 03/03/06, Grå Sørli, Øyvind, Vestsidevn 725, 3522 Bjoneroa
3BK Härkilas Oke S63638/2005, 03/10/05, Grå Granmo, Verner, Børkesvevn 34, 2380 Brumunddal
Juniorklasse – Tispe
1JK 1JKK HP Hjortlias Raya 03758/07, 11/02/07, Grå Hidemstrædet, Iva, Nordherad, 2680 Vågå
2JK Skakelbergets Ylva S34082/2007, 08/04/07, Grå Kveum, Jan Rune, Bøskredvn 1, 6884 Øvre Årdal
3JK Elgi 08494/07, 18/02/07, Grå Ole Henrik Stensrud / Ronny Haugen, Rute 531, 2870 Dokka
Unghund Klasse – Tispe
2UK Ellisol's Arja 25393/06, 01/11/06, Grå Øfstaas, Hallvard, 2846 Bøverbru
2UK Ellisol's Suki 25395/06, 01/11/06, Grå Skaug, Jens Gaarder, Skinderviken Øvre, 2843 Eina
Åpen Klasse – Tispe
2AK Trixi 20612/04, 04/04/04, Grå Myromslien, Odd Arne, N Moen, 2642 Kvam
Brukshundklasse – Tispe
1BK 1BKK CERT BIR Raska 06953/06, 08/12/05, Grå Trøen, Omar, Øvre Rendal, 2485 Rendalen
1BK 2BKK CK Puironkorven Nelli Fin30531/06, 30/04/06, Grå Rønaas, Nils Sverre, Greni Mellem, 2160 Vormsund
1BK 3BKK CK Ryvikens IrmaS68272/2005, 30/10/05 Åsheim, Einar 2420 Trysil

Norsk Elghund Grå Ring: 1 Dommer: Smedbakken, John
Juniorklasse – Hannhund
1JK 1JKK P-D Balto 20672/07, 06/03/07, Grå Dag Jensvold / Peder Løvenskjold, Rustenv 203, 2608 Lillehammer
2JK Buster 20709/07, 02/06/07, Grå Furuseth, Harry, Rute 531, 2870 Dokka
2JK Sandungskalven's Ak-Tass 12570/07, 06/03/07, Grå Haave, Aage, Nyhushøgda 86, 2355 Gaupen
2JK Baltus 06791/07, 06/12/06, Grå Brenden, Trygve Johan, Øvre Veg 414, 2838 Snertingdal
2JK Bamse 09922/07, 24/02/07, Grå Bøhn, Kristian, Ruud, 2170 Fenstad
2JK Burmann 09923/07, 24/02/07, Grå Bøhn, Reidar, Ruud, 2170 Fenstad
2JK Gokstadhaugen's Birk Jr 14528/07, 31/05/07, Grå Ellen Og Knut Rusvik, Richard Olsensv 2, 1532 Moss
2JK Kolbyjagets Leo 15342/07, 12/02/07, Grå Nyseth, Hans Petter, Gamlevegen 305, 2624 Lillehammer
2JK Ds Ero 14950/07, 09/03/07, Grå Vestli, Oddvin, Rute 532, 2870 Dokka
3JK Sjefen Av Helgedalen 04406/08, 18/01/07, Grå Vildåsen, Anders, Vildåsen Gård, 2843 Eina
3JK Mikko 06792/07, 06/12/06, Grå Brenden, Trygve Johan, Øvre Veg 414, 2838 Snertingdal
Unghund Klasse - Hannhund
1UK 1UKK HP Gokstadhaugen's Linus 08974/06, 08/04/06, Grå Lund, Omar, Beitevegen 5, 2830 Raufoss
2UK Varg 12541/06, 12/05/06, Grå Klevengen, Stein, Kleivengvegen 2, 2840 Reinsvoll
2UK A.F.Elgkrona's Quatro 03407/07, 06/12/06, Grå Sveipe, Hans, Valstad, 2634 Fåvang 0UK Nikko 12594/06, 16/03/06, Grå Vingebakken, Per Idar, Nordås, 2848 Skreia
Åpen Klasse - Hannhund
1AK 1AKK Røff Av Lomesli 11871/06, 27/03/06, Grå Venger, Johan Og Anders, Lena, 2850 Lena
1AK 2AKK Skinnemoens Garm 08751/06, 10/04/06, Grå Sommerstad, Tormod, Bråstad, 2847 Kolbu
1AK 3AKK Midtskogmarkas Prins 00850/06, 02/12/05, Grå Nesbakk, Frank, Skredderbakken 26, 2420 Trysil
3AK Gillerhaugen's Tass 00617/06, 12/07/05, Grå Lien, Asbjørn, Rute 527, 2870 Dokka
Brukshundklasse - Hannhund
1BK 1BKK CERT BIM A.F.Elgkrona's Bamse 16718/06, 31/05/06, Grå Fossmo, Arne, Spellmansveien 7, 2630 Ringebu
1BK 2BKK Skinnemoens Khan 05335/05, 03/03/05, Grå Kvannefoss, Steinar, Garnås, 3540 Nesbyen
1BK 3BKK Truls 04595/04, 11/03/04, Grå Snuggerud, Magnus, Sevalvegen 503, 2822 Bybrua
1BK 4BKK Ask 25372/04, 12/06/04, Grå Bjørge Edvard/ Noer Lene, Kollsvegen 233, 2825 Gjøvik
1BK Uno 09252/06, 16/04/06, Grå Grøndahl, Ivar, Granerud, 2340 Løten
1BK Skinnemoens Brum 05333/05, 03/03/05, Grå Roen, Jonny, Rute 527, 2870 Dokka
2BK Arjo 07823/06, 04/04/06, Grå Tveitehagen, Sigmund, 3571 Ål
2BK N J(L)CH Dyrehunden's Jack 14195/04, 10/05/04, Grå Moseid, Alfred, Smedhaugen 12, 0754 Oslo
2BK N J(L)CH Jarko 11243/03, 30/03/03, Grå Nordseth Lars Og Johansen Grete, Barnehjemsgutua, 2410 Hernes
2BK Kvikk 20207/05, 16/06/05, Grå Kvikstad, Kristian N, 2847 Kolbu
2BK Teo Heat 06277/06, 26/03/06, Grå Kongsli, Trygve G, 2640 Vinstra
2BK Gokstadhaugen's Svipp 08976/06, 08/04/06, Grå Sørum Irene Og Gustav, Rømminga, Vestmarka, 3271 Larvik
2BK Pei Fang Storm 11021/06, 3/2/06, Asbjørn Rimstad 6630 Tingvoll

Norsk Elghund Grå Tisper Ring: 2 Dommer: Haagenrud, Nils-Erik
Juniorklasse - Tispe
1JK 1JKK HP Mira 20712/07, 02/06/07, Grå Arve Og Per Trygve Engen, Snertingdalsvn 384, 2836 Biri
1JK 2JKK Tinky 09925/07, 24/02/07, Grå Berit Strupstad Og Halvor Mømb, 2170 Fenstad 1JK Troya 18108/07, 30/03/07, Grå Hveem, Anton, Skramstad Østre, 2848 Skreia
1JK 3JKK Gokstadhaugen's Bianca 14534/07, 31/05/07, Grå Lundhagebakken, Ole Bjørn, Bevervn 13, 2847 Kolbu
1JK 4JKK Stella 05156/07, 01/12/06, Grå Fossmo, Arne, Spellmansveien 7, 2630 Ringebu 1JK Kira 11838/07, 21/04/07, Grå Aasand, Bjørn Gunnar, Brennavn 13, 3300 Hokksund
1JK Ds Tinka 14952/07, 09/03/07, Grå Rønningen, Ottar, Vest-Torpa Rute 532, 2870 Dokka 2JK Elgstølen's Maya 27197/07, 16/04/07, Grå Aas, Geir Atle, Mælumsgutua 7, 2380 Brumunddal
2JK Vamyras Hixi 14934/07, 18/05/07, Grå Færgestad, Petter, Rådingård Pb 117, 1400 Ski
2JK Lita 11831/07, 07/04/07, Grå Thoresen, Renate, Glimmervn. 3, 2322 Ridabu
3JK Tinka Av Helgedalen 04407/08, 18/01/07, Grå Sæther, Finn, Nordre Raastad, 2730 Lunner
Unghund Klasse - Tispe
1UK 1UKK HP Mira 25107/06, 03/06/06, Grå Sørum, Arild, 2714 Jaren
1UK 2UKK Gillerhaugen's Priska 22693/06, 18/07/06, Grå Else Og Børre Mathias Lilleengen, Gillerhaugen Gård, 2827 Hunndalen
2UK Gjæslia's Raia 04053/06, 12/03/06, Grå Briskodden, Kjell Arvid, Bergli Rute 527, 2870 Dokka
2UK Älg Ols Ronja S39793/2006, 29/03/06, Grå Andersgaard, Bjørn, Frognli, 2830 Raufoss
2UK Bitten Suul 20676/06, 08/05/06, Grå Thune, Johan, Furuly, 2850 Lena
2UK Losnabakken's Snerta I I 13574/06, 18/05/06, Grå Lomsdalen, Erik, Nygårdstunet 19, 2850 Lena
Åpen Klasse - Tispe
1AK 1AKK Tussi 20210/05, 16/06/05, Grå Karlsen, Bjarne, Faarlund, 2848 Skreia
2AK Hovland's Tinka 06702/05, 14/03/05, Grå Owren, Kjell Torstein, 2850 Lena
Brukshundklasse - Tispe
1BK 1BKK CERT BIR BIS NORDV-07 Smalmyras T-R Sari 10208/06, 22/04/06, Grå Lileng, Sverre Og Yvonne, 2427 Plassen
2BK Smalmyras Tara 08249/03, 12/04/03, Grå Beston, Tor, Hurumvn.73, 3475 Sætre
2BK Gillerhaugen's Shira 01693/05, 10/08/04, Grå Brenden, Trygve Johan, Øvre Veg 414, 2838 Snertingdal
2BK Aira Av Tallo 05548/06, 04/03/06, Grå Myrhaug Rune M/Skjevik Ragnhild H, Gamle Kongeveg, 7340 Oppdal
2BK Gokstadhaugen's Frida 08986/06, 15/04/06, Grå Irene & Gustav Sørum, Rømminga, Vestmarka, 3271 Larvik

Norsk Elghund Sort Ring: 2 Dommer: Haagenrud, Nils-Erik
Juniorklasse - Tispe
1JK 1JKK CK BIR Kaisa 12923/07, 09/05/07, Sort Enger, Kjell, 2950 Skammestein