VEGANVISNING til Rømminga

Adressen er: VESTMARKVEIEN 383, 3271 LARVIK - SE BILDER:
HER er min eiendom markert med GULT. IKKE kjør inn til naboen!

Fra Rundkjøringen ved NORDBYEN - INN VESTMARKVEIEN
- Følg hovedveien/
Vestmarkveien ca. 3.6 km inn i Vestmarka.

Dere kjører under ei bru - forbi skilt til venstre med DAMGAARDEN (ridesenter)
Dere skal IKKE ned der, men da vet dere at dere er på rett vei og ca. halvveis.
Dere passerer et boligområde (Eidspjeld) hvor det er
4 fartsdumpler
Etter det går det OPP en bakke (ligger et rødt hus på høyre hånd på toppen av bakken)
Fortsett på Vestmarkveien - ned en slakk bakke - forbi en fjellknaus på venstre side
til
terrenget åpner seg - jorder på begge sider - HERFRA ser dere bilder.
Dere skal
INN til venstre (lite skilt på høyre side av veien viser husnr. 377-383)
RETT 
FØR den gamle røde saga med trafokiosken foran
Det er mange
søplekasser + postkassestativ med 3 postkasser til venstre i veien du skal inn - trafo/sag til høyre.
Min postkasse er nederst til høyre.
SJEKK slik at dere vet at dere er på rett vei. Ca. 60 m etter postkassestativet skal dere til
høyre
OPP og INN i gården
til meg. Dere er framme!
Dere ser hundegårdene og hører hundene.
PARKER til venstre ved siden av bilen min - til venstre i gårdsplassen.
VELKOMMEN! :)HER ER MIN EIENDOM!


VENNLIGST pass på at dere IKKE kjører inn til naboen som ikke tåler noe hundebjeff!
Av hensyn til dem så gjør jeg ALT jeg kan for å minimere bråk fra hundene og DERFOR
er det viktig at jeg vet NÅR noen kommer, så jeg står klar med vannsprut!
VIDEO innkjørsel fra den private veien (eldre video).
Siste delen fra Vestmarkveien: (Ny video). Video
Den private veien går over min eiendom - gjennom den gamle frukthagen - over min innkjørsel
som er mer enn 90 grader opp og inn til høyre. Det ser man på noen av bildene fra kartverket over.