Birk i los 2

Birk i los 1Det tar litt tid å laste ned
videoene første gang.


Hør og se hvor fantastisk Tracker My Way er i bruk! Vent på nedlasting!

Birk i los 3Vi hører Birk i los på ku og kalv og skuddet da Karl feller ei kvige. 17.11.07.

En ekstra fordel med Tracker My Way er det at resten av jaktlaget kan få oppgitt nummeret til hunden, slik at de også kan ringe opp hunden og høre om den fortsatt står i los. Det gjør det litt mer spennende for de som sitter på post så langt fra losen at de ikke hører noe!
I områder hvor det ikke er det over alt setter jeg på Contact-peileren i tillegg. For en sunn og trenet elghund er det ikke noe problem med to peilere, men det hadde vært kjekt om neste versjon av Tracker My Way også hadde innebygd en tradisjonell peiler i tillegg i samme enhet. Da kunne man bruke denne flotte peileren over alt!

Eia av Jeskefjell og Grom i los 17.11.07

Guttane hører på losen til Eia av Jeskefjell og Grom. Jan Helge går innpå losen mens vi venter. Losdyra er ku og kalv. Videoene tar litt tid - VENT!

Los 2 og 3 er fra 31.10.07
Birk fikk uttak på piggokse, ku og kvige. Det gikk opp Rundåsen hvor Magne Bergstå sto. Han skjøt piggoksen. De andre dyra passerte meg uten at jeg så eller hørte dem der jeg sto lenger nede i stien. Losen gikk over i naboterrenget. Oksen ble skutt ca. 09.30. Losen sto i mange timer på omtrent samme sted. Det var små forflytninger. På et tidspunkt var avstanden mellom losen og meg nesten 9 km. Jeg kunne enkelt lokalisere hunden og høre losen med Tracker My Way.
Da klokka var over 15.00 kjørte jeg rundt og mot Sandsvær for å kalle inn Birk. Jeg kjørte på skogsbilvei til avstanden til losen var ca. 760 m ved Putten. Da jeg gikk ut av bilen kunne jeg høre losen svakt med vanlig hørsel. Jeg bestemte meg for å forsøke innkalling, før jeg evt. nærmet meg losen som fortsatt sto på naboterreng. Jeg brukte jakthornet og etter første kallesignal stilnet losen. Ved hjelp av Tracker My Way kunne jeg se hvordan hunden raskt nærmet seg meg. Siden jeg var på et helt annet sted enn han var sluppet, så brukte jeg jakthornet ofte og ropte på Birk jevnlig for å hjelpe ham til å lokalisere meg. Jeg begynte å kalle på ham 15.40 og 15.50 kom han glad og fornøyd til meg :) Tracker My Way er et meget godt hjelpemiddel til å lokalisere hunden og høre om han er i los eller ikke. Det gjør det mye raskere og enklere når hunden skal kalles inn og gir større trygghet fordi man vet hva som skjer. Tracker My Way anbefales til alle som bryr seg om hundene sine! Forutsetningen er at det er dekning god nok til å sende tekstmeldinger.