Gokstadhaugen's Chana ble sluppet første gang 13.10.12 7,5 mndr. gammel. Hun fant elg straks, det ble stålos og Torgeir kom innpå og fikk skutt for henne.