Hjort skutt av Gunnar, Svein Ole og Busse Tustna 2009
4 Aya og 7taggeren2 4 BjørnLarsen og 7takkeren 4 Emma og Svein Oles 8 takker 4 Gunnars kronhjort 4 til slaktepl Gunnars kronhjort montert tidl